Systematization of rock grouting design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Injektointisuunnittelua ohjaa luonteeltaan varsin systemaattinen injektointiprosessin rakenne, joka mahdollistaa suunnittelussa tietyn systematiikan. Prosessin rajoitteet rajoittavat myös suunnitteluratkaisuja, jolloin suunnittelussa usein saavutetaan varsin samankaltaisia ratkaisuja. Tämän työn tarkoituksena on systematisoida injektointiprosessin suunnittelu tarjoamalla menetelmiä suunnittelulle sekä auttaa ymmärtämään injektointiprosessin kulku, jotta työn suunnittelu olisi mahdollista. Injektointi voidaan toteuttaa kahdella menetelmällä, jotka ovat esi-injektointi ja jälki-injektointi. Kallion tiiveys ja rakennettavan tilan tiiveystavoite ohjaavat injektointityön laajuutta. Kallion vedenjohtavuutta voidaan tutkia vesimenekkikokeiden avulla. Vesimenekkikokeiden avulla voidaan määrittää kalliotilan rakentamisessa tarvittavan injektoinnin määrä. Toisin sanoen tiiveystavoitteiden avulla voidaan määrittää vesimenekkikokeelle raja-arvo, joka määrää injektoinnin. Injektointi voidaan suorittaa sekä sementtipohjaisilla että kemiallisilla injektointiaineilla. Pääasiallisesti injektointi suoritetaan sementtipohjaisilla injektointiaineilla, sillä ne ovat ympäristön kannalta turvallisempia käyttää. Injektointimassan ominaisuuksia voidaan tarkastaa kokein, joita tiiveysluokasta riippuen käytetään myös laadunvalvonnassa työn aikana. Kalliorakennuskohteen suunnittelu koostuu useasta vaiheesta, joista injektointisuunnittelun pääpaino kohdistuu urakkalaskenta-,toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Pääasialliset suunnitelmat tehdään urakkalaskenta- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Jälki-injektoinnin suunnittelu tehdään sen luonteesta johtuen vasta rakentamisen aikana.
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Salmelainen, Juha
Keywords
Other note
Citation