En undersökning av tillämpningsmöjligheterna för en 15 MW gasturbin med särskild hänsyn tagen till gasgeneratorns och kraftturbinens dellastkarakteristika

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1965
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
51
Series
Description
Supervisor
Sahlberg, P-H.
Keywords
Other note
Citation