Grain boundary engineering of austenitic stainless steels

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
en
Pages
137
Series
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Papula, Suvi
Talonen, Juho
Keywords
austenitic stainless steels, austeniittiset ruostumattomat teräkset, grain boundary engineering, raerakenteen modifiointi, intergranular corrosion, raerajakorroosio, sensitization, herkistyminen
Other note
Citation