Jaksollisten UHF-signaalien aika-alueen aaltomuotojen mittausjärjestelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
Ele-87
Degree programme
Language
fi
Pages
58+10
Series
Description
Supervisor
Porra, Veikko
Thesis advisor
Sipilä, Markku
Keywords
Aika-alueen mittausmenetelmät, Epälineaarisuuksien mittausmenetelmät, TDR-analyysi
Other note
Citation