Change management professionals’ competences in eliciting change recipients’ commitment

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLappalainen, Pia
dc.contributor.authorHaikonen, Iida
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorBiniari, Marina
dc.date.accessioned2021-10-24T17:03:01Z
dc.date.available2021-10-24T17:03:01Z
dc.date.issued2021-10-20
dc.description.abstractThe capability to effectively execute planned organizational change (POC) initiatives is a vital condition for companies. Yet, most change initiatives fail, significantly impacted by change recipients’ reactions to change. As a remedy, growing evidence indicates that personal change management (CM) competences of organizational professionals responsible for CM play a role in eliciting change recipients’ commitment and managing their resistance to change initiatives. A multitude of research streams has examined organizational change management and the related, required competences. However, academic understanding remains incomplete and incomprehensive regarding the concrete competences that organizational professionals responsible for change management need to enact their role, the contribution of these competences to certain outcomes, and the ways in which to apply them in practice. Therefore, the objective of this study is to provide a more exhaustive understanding of the CM competences required to manage change recipients’ reactions and to form a preliminary model of the relationship between these competences and their outcomes. The study aims to answer the following research question: How do change management professionals’ competences contribute to change recipients’ reactions to planned organizational change? The objective is pursued from the perspective of organizational professionals responsible for change management by employing three aims: 1) outlining the role of a CM professional, 2) identifying competences adopted to overcome the key CM challenges, and 3) describing the application and the outcomes of these competences in practice. This mixed-method inductive study is conducted iteratively in three phases: literature review, surveys, and semi-structured interviews. Overall, the central observation of the study emphasizes the significance of personal, interactive CM abilities in managing change reactions and achieving commitment to change. The key finding is that eliciting trust, establishing relationships, and building alignment mediate the achievement of commitment and that these mediators have a specific set of competences as prerequisites. The research offers several contributions. Theoretically, it deepens understanding of CM competences and yields novel theoretical knowledge exhaustively compiling previous theories and incorporating them with the empirical results. The practical contributions of the study promote organizational competence development and enhance CM on the grassroots-level.en
dc.description.abstractSuunniteltujen organisaatiomuutosten onnistunut läpivienti on yritysten elinehto. Siitä huolimatta valtaosa näistä muutoksista epäonnistuu niiden aiheuttamien reaktioiden vuoksi. Lisääntyvä tutkimusnäyttö osoittaa, että mahdollinen ratkaisu ongelmaan voisi löytyä muutosjohtamisesta vastuussa olevien yksilöiden henkilökohtaisista kompetensseista, jotka vaikuttavat merkittävästi muutoksen kohteiden sitoutumiseen ja vastustukseen. Lukuisat tutkimussuuntaukset ovat tarkastelleet muutosjohtamista ja sen vaatimia kompetensseja. Tästä huolimatta akateeminen ymmärrys konkreettisista muutosjohtamisen edellyttämistä kompetensseista on puutteellinen. Kirjallisuus ei myöskään kuvaile kompetenssien vaikutusta mahdollisiin lopputulemiin eikä tapoja, joilla niitä sovelletaan käytännössä. Tästä syystä tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kompetensseista, joita muutoksen kohteiden reaktioiden hallinta vaatii, ja muotoilla alustava malli kompetenssien suhteesta niiden toivottuihin lopputuloksiin. Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: Miten muutosjohtamisen ammattilaisten kompetenssit myötävaikuttavat suunniteltujen organisaatiomuutosten herättämiin reaktioihin? Tutkimusongelmaa tarkastellaan organisaatioidensa muutosjohtamisesta vastuussa olevien yksilöiden näkökulmasta kolmen alatavoitteen kautta: 1) hahmottamalla muutosjohtamisen ammattilaisten roolia, 2) analysoimalla kompetensseja, joita he käyttävät selvitäkseen merkittävistä muutosjohtamisen haasteista, ja 3) kuvailemalla, miten kompetensseja sovelletaan käytännössä. Tämä induktiivinen tutkimus on toteutettu kolmen eri vaiheen, kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen ja haastattelujen iteratiivisen vuoropuhelun kautta. Työn havainnot korostavat vuorovaikutteisten henkilökohtaisten muutosjohtamisen taitojen merkitystä muutoksen aiheuttamien reaktioiden hallinnassa ja muutoksen kohteiden sitouttamisessa. Yksi merkittävimmistä löydöksistä on se, että suhteiden ja luottamuksen rakentaminen sekä yhteisymmärryksen ja yhteisen linjan löytäminen edistävät merkittävästi sitoutumisen muodostumista. Lisäksi näiden lopputulemien saavuttaminen edellyttää nimenomaisten kompetenssien hallitsemista. Tämä tutkimus laajentaa aiempaa teoriapohjaa ja edistää muutosjohtamisen käytänteitä. Työ syventää teoreettista ymmärrystä muutosjohtamisen kompetensseista, ja tuottaa uutta ymmärrystä koostamalla ja syntetisoimalla aikaisempia teorioita ja yhdistämällä näihin empiiristä näkökulmaa. Lisäksi tutkimus tukee organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämistä ja tarjoaa työkaluja muutoksen kohteiden sitouttamiseen.fi
dc.format.extent117+27
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/110515
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202110249693
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Industrial Engineering and Managementfi
dc.programme.majorOrganisation Design and Leadershipfi
dc.programme.mcodeSCI3094fi
dc.subject.keywordchange managementen
dc.subject.keywordchange management competencesen
dc.subject.keywordchange reactionsen
dc.subject.keywordchange commitmenten
dc.subject.keywordchange resistanceen
dc.subject.keywordmanagerial commitment to changeen
dc.titleChange management professionals’ competences in eliciting change recipients’ commitmenten
dc.titleMuutosjohtamisen ammattilaisten kompetenssit muutokseen sitouttamisessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Haikonen_Iida_2021.pdf
Size:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format