Movement Empowerment in Mixed-Reality Trampoline Games

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-18
Department
Major/Subject
Media
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
43 + 0
Series
Abstract
Lack of motivation for physical activity is a significant public health concern. Exergames or games that require physical exertion can be designed to help alleviate this issue by providing an alternative exercise form that caters to psychological needs important for motivation. Granting people superhuman movement abilities through movement empowerment has been shown to support feeling of competence, an important human need and an essential intrinsic motivation factor posited by self-determination theory. This thesis introduces three mixed-reality trampoline games for the ValoJump trampoline game platform. The games empower movement in both the real world and the game world; a real trampoline exaggerates movement in the real world while the games artificially further exaggerate the movement in the game world. Two of the games were designed and implemented through an iterative process at Valo Motion Oy and one of the games is based on earlier research in Aalto University. This thesis describes the problems we faced when designing the games, how we overcame them and how we created designs that work in the context of commercial indoor activity parks. One of the games is the first mixed-reality empowerment game for trampolines with multiplayer gameplay. For this game, the thesis also presents an in-the-wild user study in which 26 participants played the game in a Finnish indoor activity park. The game scored high in Physical Activity Enjoyment Survey (PACES) as well as in Ubisoft Perceived Experience Questionnaire (UPEQ) and thus further demonstrated the potential of movement empowered exergames in satisfying human needs important for intrinsic motivation.

Liikuntamotivaation puute on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Liikuntapelit (exergames), joiden pelaaminen vaatii fyysistä rasitusta, voidaan suunnitella lievittämään tätä ongelmaa. Liikuntapelit voivat tarjota liikuntamuotoja, jotka täyttävät liikuntamotivaation kannalta tärkeitä psykologisia tarpeita. On tutkittu, että koetun pätevyyden tunnetta voidaan tukea tarjoamalla ihmisille yliluonnollisia liikkumiskykyjä liikkeen voimistamisen kautta. Pätevyyden tunne on tärkeä psykologinen perustarve ja oleellinen sisäisen motivaation osa. Tämä diplomityö esittelee kolme sekoitetun todellisuuden trampoliinipeliä ValoJump trampoliinipelialustalle. Pelit voimistavat liikettä sekä oikeassa maailmassa, että pelimaailmassa; trampoliini liioittelee liikettä oikeassa maailmassa samanaikaisesti kun peli liioittelee liikettä keinotekoisesti pelimaailmassa. Kaksi peleistä on suunniteltu ja toteutettu iteratiivisen suunnitteluprosessin kautta Valo Motion Oy:ssä ja yksi pohjautuu Aalto Yliopiston aikaisempiin tutkimuksiin. Diplomityö kuvaa ongelmat, joita pelien suunnittelussa kohdattiin, kuinka ongelmat ratkaistiin ja kuinka luotiin pelejä, jotka toimivat kaupallisissa sisäaktiviteettipuistoissa. Yksi peleistä on maailman ensimmäinen sekoitetun todellisuuden trampoliinimoninpeli. Kyseisen pelin osalta diplomityö sisältää myös käyttäjätutkimuksen sisäaktiviteettipuistossa. Peli sai korkeat pisteet liikunnan iloa mittaavassa PACES-kyselyssä sekä pelikokemusta mittaavassa UPEQ-kyselyssä. Tutkimus demonstroi liikettä voimistavien liikkunnallisten pelien potentiaalia tyydyttää ihmisen sisäiselle motivaatiolle oleellisia tarpeita.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Perttu
Thesis advisor
Kaos, Maximus
Kajastila, Raine
Keywords
movement empowerment, mixed-reality, exergame, trampoline, Game, ValoJump
Other note
Citation