Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHenttonen, Anu
dc.contributor.authorPuhto, Jukka
dc.contributor.authorJunnonen, Juha-Matti
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Civil and Structural Engineeringen
dc.contributor.labBESfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.date.accessioned2014-12-29T10:00:33Z
dc.date.available2014-12-29T10:00:33Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractResident services are provided to residents either in the apartments or in the residential building to support the housing and performing housework. Even though the demand for resident services has been recognized, the current supply and organization models for providing resident services are still undeveloped, and there are various challenges related to the supply. The target of the research was to create a better understanding of operational environment related to the organization models of resident services, which was considered from the housing business players' point of view. The study comprised a literature review. Current supply models as well as challenges and success factor of developing new organization models were investigated in a qualitative interview study, in which 21 interviewees including real estate owners, property managers, property maintenance companies, and domestic services companies were interviewed. The most used services according to the literature view were similar to the most important ones according to the interviewees. Almost all the services are more used in older age groups, which were also regarded as the most important client segment for resident services in the interview study. The supply of resident services is very scattered since there are property managers, property maintenance companies, resident services and nursing services companies, municipalities, residents, communities, and third sector providing resident services. In the current organization models, residents have the main responsibility for procurement of resident services. Even though most of the interviewees predicted a significant increase in demand for resident services in next five years, rare companies had started any actions in order to develop supply models. Tax credit for domestic costs was regarded as a critical factor for the whole resident services market. Competition with the black market and help from relatives and neighbors were considered as demand-driven challenges. The substantial amounts of clients with small and scattered orders, responsibility issues related to consumer business, difficulty of standardization and issues to pro-vide services with reasonable prices profitably were highlighted as challenges related to the developing organization models. In order to establish profitable models, the organization model needs to be lightly organized and directed to a sufficient amount of residents. Other success factors are suitable design solutions of residential building, exploitation of web-based tools and active areal marketing. Based on the empirical data, following six potential models for supply of resident services were composed.en
dc.description.abstractAsukaspalvelut ovat asunnoissa tai asuinrakennuksessa asukkaille tuotettavia palveluja, jotka tukevat asumista ja kotitöiden suorittamista. Vaikka asukaspalveluille on havaittavissa kysyntää, nykyiset asukaspalvelujen tarjonta on vielä kehittymätöntä ja palvelujen tarjontaan liittyy lukuisia haasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asukaspalvelujen tarjonnan kehittämis-mahdollisuuksista etenkin yksityisen sektorin näkökulmasta. Kirjallisuustutkimuksella selvitettiin asukaspalvelujen nykyistä kysyntää ja tarjontaa. Haastattelututkimuksessa toteutettiin 21 teemahaastattelua, joissa haastateltiin kiinteistönomistajia, isännöintiyrityksiä, kiinteistöhuoltoliikkeitä sekä kotipalveluyrityksiä. Haastattelututkimuksella selvitettiin nykyisiä kohdetason asukaspalvelujen organisointia sekä tarjonnan kehittämisen haasteita ja keinoja. Haastateltujen toimijoiden näkemykset tärkeimmistä asukaspalveluista vastasivat pitkälti aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettuja asukaspalveluja. Keskeiseksi asukaspalvelujen käyttäjäryhmäksi tunnistettiin ikääntyneet ihmiset. Asukaspalvelujen tarjonta on hyvin hajautunutta, sillä asukaspalveluja tuottavat nykyisin niin isännöintiyritykset, kiinteistöhuoltoliikkeet, kotipalvelu- ja hoivapalveluyritykset, kunnat, asukkaat ja yhteisöt kuin kolmas sektori. Vaikka valtaosa haastateltavista uskoi asukaspalvelujen kysynnän kasvavan merkittävästi seuraavan viiden vuoden sisällä, harvassa organisaatiossa oli vielä ryhdytty konkreettisiin toimiin palvelutarjonnan kehittämiseksi. Kotitalousvähennystä pidettiin kriittisenä koko asukaspalvelujen markkinoiden olemassaololle. Kysyntälähtöisinä haasteina pidettiin kilpailua pimeiden markkinoiden sekä naapuri- ja tuttava-avun kanssa. Tarjonnan kehittämisen haasteina pidettiin asiakkaiden suurta määrää, tilausten hajanaisuutta, kuluttajaliiketoiminnan vastuukysymyksiä, palvelujen vaikeaa standardisointia sekä asukkaiden alhaista maksuhalukkuutta palveluista. Menestystekijöinä nähtiin toimijoiden välinen yhteistyö ja kokeilujaksot, joilla saataisiin kokemusta palvelutarjonnan jatkokehittämistä varten. Kannattavuuden saavuttamiseksi palvelujen tarjonta tulisi organisoida kevyesti ja suunnata riittävälle asukasmassalle. Muita kehittämiskeinoja ovat asuinrakennusten oikeanlaiset suunnitteluratkaisut, sähköisten alustojen hyödyntäminen sekä aktiivinen alueellinen markkinointi. Empiirisen aineiston synteesinä muodostettiin kuusi asukaspalvelujen potentiaalista organisointimallia: kiinteistönomistajan sisäinen johtamismalli, isännöinnin johtamisvastuu- ja kokonaispalvelumalli, huoltoyhtiömalli, aluehuoltoyhtiön kokonaisvastuumalli sekä asukaspalveluyritysmalli.fi
dc.format.extent92
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-6029-3 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14811
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-6029-3
dc.language.isofien
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.ispartofseriesAalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIAfi
dc.relation.ispartofseries13/2014
dc.subject.keywordasukaspalvelutfi
dc.subject.keywordasumisliiketoimintafi
dc.subject.keywordorganisointimallitfi
dc.subject.keywordkotitalouspalvelutfi
dc.subject.keywordresident servicesen
dc.subject.keywordhousing businessen
dc.subject.keywordorganisation modelsen
dc.subject.otherCivil engineeringen
dc.subject.otherConsumption, Servicesen
dc.titleAsukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallitfi
dc.titleCreating organisation models for resident servicesen
dc.typeD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitysfi
dc.type.dcmitypetexten
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526060293.pdf
Size:
3.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format