XML databases in web applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
XML:stä on tulossa yhä tärkeämpi standardi datan ja dokumenttien esityskieleksi WWW:ssä. XML:n tallennukseen on kehitetty erilaisia tekniikoita ja sovelluksia, kuten natiivit XML-tietokannat, XML-laajennetut tietokannat ja muunnokset XML-dokumenttien ja relaatiotaulujen välillä. Käsite "natiivi XML-tietokanta" on suhteellisen uusi ja tuotteet kehittyvät nopeasti. Tässä dipiomityössä esitellään XML-dokumenttien käyttömallit sekä menetelmät niiden tallentamisesta erilaisiin tietovarastoihin. Lisäksi tutkitaan XMI-laajennettujen ja natiivien XML-tietokantojen ohjelmointirajapinnat. Tässä työssä suunnitellaan ja toteutetaan natiivi XML-tietokanta. Tässä työssä suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmistokomponentti, joka on tarkoitettu data- ja dokumenttikeskeisten XML-dokumenttien tallennukseen. Komponentti toteuttaa relaatiotietokantaan perustuvan natiivin XML-tietokannan. Sen avulla sovellukset voivat käyttää sekä XML- että relaatiotietokantaa tiedon eheyttä vaarantamatta. Työssä tutkitaan kahta sovellusta, jotka käyttävät toteutettua tietokantaa. Sovellukset käyttävät sekä data- että dokumenttikeskeisiä XML-dokumenttien käyttömalleja.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Pohjala, Petri
Keywords
XML, XML, database, tietokanta, WWW, WWW, Web, NXD, NXD
Other note
Citation