Effectual ecopreneurship in the Finnish fish industry - a case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-10-02
Department
Major/Subject
Environmental Management
Mcode
CHEM3039
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
The need for sustainable protein sources is growing globally due to the climate change issues and population growth. Cyprinidae have been proven to be a very sustainable protein source and thus their utilization is on the agenda of the Finnish government. The thesis uses effectuation and ecopreneurship to produce new information about the possibilities of utilizing Cyprinidae in Finland. They’re importance and characteristics are gone through in chapters 2.1 and 2.2. The characteristics of Cyprinidae and the current stakeholders of the issue in Finland are gone through in chapters 2.3.1 and 2.3.2. Chapter 2.3.3 examines the value extraction and value chains currently used in Finland. To gain better understanding on the possibilities of effectuation and ecopreneurship in improving the utilization of Cyprinidae, a case study of Särkifood Oy is used. The case study is presented in chapter 3. As a result of the study, using more effectual reasoning is recommended in the value chain especially to the public authorities and marketing companies. Furthermore, it is found that especially marketing companies can benefit from combining effectual reasoning with ecopreneurial principles. This can significantly improve the possibilities of using effectual reasoning by making other stakeholders more prone to help the start-up or co-operate with the start-up.

Tarve kestäville proteiinilähteille kasvaa globaalisti ilmastonmuutoksesta ja väestönkasvusta johtuen. Särkikalojen on todettu olevan erittäin kestäviä proteiininlähteitä ja siksi niiden hyödyntäminen on Suomen valtion intresseissä. Tämä diplomityö käyttää toteuttamiskeskeisyyttä ja ympäristöyrittäjyyttä tuottaakseen uutta tietoa särkikalojen hyödyntämisen mahdollisuuksista Suomessa. Näiden termien tärkeys ja luonne esitellään kappaleissa 2.1 ja 2.2. Särkikalojen ominaisuudet ja nykyiset sidosryhmät Suomessa esitellään kappaleissa 2.3.1 ja 2.3.2. Kappale 2.3.3 tutkii särkikalojen arvoketjuja ja arvon eristämistä. Jotta toteuttamiskeskeisyyden ja ympäristöyrittäjyyden mahdollisuudet särkikalojen hyödyntämisessä saataisiin esille, hyödynnetään Särkifood Oy:n tapaustutkimusta. Tapaustutkimus esitellään kappaleessa 3. Tutkimuksen tuloksena esitetään, että toteuttamiskeskeisyyttä voisi olla hyödyllistä lisätä etenkin julkisyhteisöjen ja valmistuttajayhtiöiden toimesta. Lisäksi havaittiin, että etenkin valmistuttajayhtiöt voivat hyötyä yhdistäessään toteuttamiskeskeisyyden ja ympäristöyrittäjyyden periaatteita. Ympäristöyrittäjyyden arvoihin sitoutuminen voi nimittäin merkittävästi lisätä toteuttamiskeskeisyyden periaatteiden toteuttamismahdollisuuksia saamalla muut sidosryhmät valmiimmiksi auttamaan yritystä tai tekemään yrityksen kanssa yhteistyötä.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Kelly, Peter
Keywords
cyprinidae, effectuation, ecopreneurship, the common roach, bream, start-up
Other note
Citation