Yksilön ja ryhmän hoidon ja kuntoutuksen edellyttämien tilojen suunnittelu sekä ohjelmointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1972
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
62 s. + liitt. 36
Series
Description
Supervisor
Lappo, Osmo
Keywords
Other note
Citation