Tutkimusvaiheessa olevan prosessihankkeen alustava teknillistaloudellinen arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
Other note
Citation