Johdinauton ja dieselauton taloudellinen ja liikenneteknillinen vertailu kaupunkien linjaliikennettä silmälläpitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Description
Supervisor
Castrén, Reino
Keywords
Other note
Citation