Legacy network address translator traversal using the host identity protocol

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
x + 56 s. + liitt. 4
Series
Abstract
Osoitteenmuuntajia käytetään Internetissä eri alueiden välisten verkko-osoitteiden muunnoksessa. Koneen identiteettiprotokollaan (HIP) perustuva viestintä ei toimi useimpien perinteisten osoitteenmuuntajien kanssa, sillä nämä eivät laske HIP-liikennettä läpi. Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa laajennus, joka mahdollistaa HIP-kommunikoinnin osoitteenmuuntajien läpi. Työn tuloksena valmistunut laajennus mahdollistaa HIP-kommunikoinnin useimpien perinteisten osoitteenmuuntajien läpi säilyttäen samalla protokollan edut. Mekanismi perustuu sekä hyötykuorma- että kontrolliliikenteen paketoimiseen User Datagram Protokollaan (UDP). Jotta verkkopääte olisi tavoitettavissa osoitteenmuuntajan takaa, tarvitaan yleisesti tunnettu kohtaamispiste, joka mahdollistaa osoitteenmuuntajan takana olevan verkkopäätteen Internet Protocol-osoitteen ja porttinumeron rekisteröinnin. Tästä syystä tässä työssä käsitellään myös kohtaamispiste palvelimen (RVS) toimintaa. Laajennuksen kehittäminen synnytti muutamia jatkokehitysideoita. Host Identity Protokollaa varten tarvitaan hienojakoisempi jaottelu erityyppisten osoitteenmuuntajien välille. Sekä rekisteröintilaajennuksen että kohtaamispiste palvelimen toimintaa täytyy parantaa, jotta voidaan paremmin vastata erityyppisten osoitteenmuuntajien asettamiin haasteisiin.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Komu, Miika
Keywords
HIP, osoitteenmuunnos, NAT, osoitteenmuuntaja, host, identity, middlebox
Other note
Citation