Radio Access Bearer Management Protocol in 3rd Generation Mobile Telecommunications System

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2000
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
Mcode
Tik-109
Degree programme
Language
en
Pages
9 s. + 76 s.
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Olli
Thesis advisor
Marin, Janne
Keywords
UMTS, UMTS, 3G, 3G, bearer, siirtoväylä, bearer management, siirtoväylän hallinta, protocol, protokolla, RANAP, RANAP
Other note
Citation