SME bank financing and financial constraints from Finnish bank perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
SME Business Management
Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Pk-yritysrahoitus on yhä tärkeä tutkimuskohde, sillä pk-yrityksillä on vieläkin vaikeuksia löytää rahoitusta. Tärkein rahoituksen lähde pk-yrityksille on pankit, joten pk-yritysten pankkirahoitusta tulisi tutkia tarkemmin. Empiiristä tutkimusta pankkien luottopäätöksistä ja prosesseista on hyvin vähän, vaikka kirjallisuutta rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksista ja rajoitteista on paljon. Tämä tutkielma tarkastelee pk-yritysten pankkirahoitusta ja rahoitusrajoitteita suomalaisen pankin näkökulmasta. Tutkimusongelma on: Mitkä ovat syyt luottopäätösprosessien rajoituksiin suomalaisissa pankeissa. Tutkielman tavoite on kuvata yleinen luottopäätösprosessi Suomessa ja antaa yrittäjille näkemys pankkirahoitukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma vastaa tähän haastattelemalla pankin asiakasvastuuhenkilöitä kyselyllä. Yrityksen investointimallin avulla esitellään rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksia ja rahoitusrajoitusten syntymistä. Lisäksi, asymmetrinen informaatio, joka aiheuttaa haitallista valintaa sekä moraalista riskiä, selitetään kirjallisuuskatsauksessa. Tutkielman tulos on yksityiskohtainen kuvaus luotonmyöntöprosessin vaiheista sekä esittely eri informaatiosta, jota pankki tarvitsee yritykseltä luotonmyöntöprosessin tueksi. Lisäksi, hyödyt ja haitat erilaisten lainaustekniikoiden osalta on esitetty.
Description
Keywords
SMEs, pk-yritykset, bank financing, pankkirahoitus, asymmetric information, asymmetrinen informaatio, adverse selection, haitallinen valikointi, moral hazard, moraalikato, financial constraints, rahoitusrajoitteet, credit process, luottopäätösprosessi, lending technologies, lainaustekniikat
Other note
Citation