Neliöjuuren laskentayksiköt mikroprosessoreiden liukulukuaritmetiikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Date
2022-05-08
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mcode
ELEC3013
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36
Series
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Kosunen, Marko
Keywords
liukuluku, liukulukujen neliöjuuret, neliöjuurten laskentayksiköt, laitteistototeutus
Other note
Citation