Muutosjohtaminen eräässä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67 + 22
Series
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Piha, Kustaa
Keywords
muutosjohtaminen, muutosjohtajuus, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, tapaustutkimus
Other note
Citation