Applying intelligent network services for teleservices in IP networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 66 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Tällä hetkellä IP-teknologiaa käytetään puheen siirtoon vielä melko pienessä mittakaavassa ja operaattorit eivät tarjoa VoIP-puheluille lisäarvopalveluita. IP-pohjaiset verkot ovat kuitenkin haastamassa perinteisen piirikytkentäisen verkon puheensiirrossa ja laajamittaisen IP-teknologiaan siirtyminen näyttää olevan edessä. Diplomityön tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia hyödyntää älyverkkoa IP-verkon telepalveluiden tarjoamisessa. Operaattorit haluavat tarjota VoIP-asiakkailleen vähintään samat palvelut kuin piirikytkentäisessä puhelinverkossa tarjotaan. Puhelinverkossa lisäarvopalvelut on toteutettu älyverkon avulla. Saman palvelualustan käyttö myös IP-verkon telepalveluissa helpottaisi palvelujen yhteistoimintaa IP-verkon ja piirikytkentäisen verkon välillä. Teoreettisena pohjana esitellään aluksi älyverkon ja VoIP-verkkojen perusteet. Tämän jälkeen kartoitetaan standardointijärjestöjen dokumentteihin perustuen eri vaihtoehtoja hyödyntää kytkentäisen televerkon älyverkko-ominaisuuksia IP-verkoissa. Esitellyistä vaihtoehdoista selvitetään operaattorin kannalta sopivin verkkomalli. Lopuksi analysoidaan tehtyä valintaa ja suunnitellaan valitun verkkomallin jatkokehitystä.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Romo, Jorma
Keywords
älyverkko, IP-verkko, VoIP, telepalvelut
Other note
Citation