Tutkimuksia lantanoideilla aktivoidun lantaanimagnesiumpentaboraatin luminesenssiominaisuuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1987
Department
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
5.35
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Leskelä, Markku
Keywords
Other note
Citation