Maaseutukylien kehityksen riippuvuus kiinteistöolosuhteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
86 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V.
Keywords
Other note
Citation