Fellmanin pellon kyntö, kylvö ja korjuu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvaleikkaus
Language
fi
Pages
26 + 7
Series
Abstract
Kirjoitan elokuvaleikkauksen kandidaatintutkinnon kirjallisessa työssäni Fellmanin pelto -elokuvainstallaatiosta leikkaajan näkökulmasta. Käsittelen kolmelle valkokankaalle levittäytyvän elokuvan leikkausprosessin kulkua. Tutkin muodon, sisällön ja teknologian kysymyksiä kyseisen teoksen valmistamisessa. Samalla erittelen työskentelytapojani leikkaajana sekä Fellmanin pellon elokuvallista erityislaatua ja sen herättämiä ajatuksia elokuvataiteen luonteesta.
Description
Supervisor
Franzen, Oskar
Thesis advisor
Lakanen, Anne
Keywords
installaatio, kolmikanavainen, Fellmanin pelto, elokuvaleikkaus
Other note
Citation