Konekommutoitu muuttuvanopeuksinen tahtikonekäyttö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
1.17
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Mård, Matti
Keywords
taajuusmuuttaja, luonnollinen kommutointi, tahtikone, käynnistys, ohjaus, mitoitus
Other note
Citation