Value generation in mobile clouds - Analysis of emerging applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 64
Series
Abstract
In the past few years, cloud computing has been a key topic of interest among the ICT industry and researchers around the world. The topic has also begun to raise interest in the context of mobile services. This development is known as mobile cloud computing or mobile clouds. Mobile terminals, which often have limited, processing capabilities, can greatly benefit from the support of cloud infrastructure - for example, mobile clouds can help to reduce energy consumption on end-user devices. In addition, mobile clouds can be utilized to overcome the mobile platform fragmentation challenges faced by the application developers, who must take into account various mobile operating systems. One of the key enablers in this domain is the open application programming interfaces that allow the developers to utilize the cloud infrastructure. For mobile clouds, a major enabler is the Open Telco concept, which allows the developers access to telecommunications operators network capabilities. However, real-life deployments of Open Telco systems are scarce as the operators are uneager to deploy wide-scale implementations due to uncertainty of the investment value. Consequently, the developers lack a system in which to experiment, and are thus not able to create value into the system. This thesis studies the generation of value in the mobile cloud context by performing a case analysis of an Open Telco pilot system and two emerging mobile cloud applications it enables. By synthesizing the results, this thesis identifies several critical-design issues for these systems and presents a novel organizational model - called the virtual-broker model - to resolve these issues. Finally, this thesis presents a conceptual model for the generation of value in mobile clouds.

Viime vuosien aikana pilviteknologiat ovat nousseet yhdeksi tieto- ja viestintäteollisuuden ja tutkimuksen keskustelluimmista aihealueista. Myös mobiilipalveluiden alalla on huomattu pilviteknologioiden potentiaali. Ilmiötä voidaan kutsua mobiiliksi pilvilaskennaksi tai yleisemmin mobiilipilveksi. Pilvilaskentaa voidaan siis hyödyntää myös mobiililaitteissa, jotka usein kärsivät rajoitetusta laskentakapasiteetista - pilvilaskennalla voidaan esimerkiksi pienentää mobiilien päätelaitteiden energiankulutusta siirtämällä laskentatarvetta pilveen. Mobiilipilvet voivat myös tarjota ratkaisun mobiilisovellusten kehittäjille, jotka tällä hetkellä joutuvat huomioimaan mobiiliohjelmistoalustojen pirstaloituneisuuden. Yksi pilvilaskennan mahdollistavista teknologioista on avoimet rajapinnat, jotka sallivat kehittäjien käyttää hyväkseen pilvi-infrastruktuuria. Mobiilipilvissä Open Telco -järjestelmä määrittelee yhden merkittävimmistä rajapinnoista, mikä mahdollistaa teleoperaattorien verkkopalveluiden avoimen hyödyntämisen. Tällä hetkellä ongelmana on kyseisten järjestelmien harvinaisuus; -operaattoreilla ei ole varmuutta järjestelmäinvestoinnin arvosta, minkä vuoksi sovelluskehittäjillä ei ole mahdollisuutta kokeilla järjestelmää ja siten alkaa luoda siihen arvoa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan arvonmuodostusta mobiilipilvijärjestelmässä tapausanalyysien pohjalta - tapauksina yksi Open Telco -kokeilujärjestelmä ja kaksi mobiilipilvisovellusta. Järjestelmän kriittiset suunnitteluongelmat tunnistetaan yhdistämällä analyysien tulokset. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tämä tutkimus esittelee uuden organisaatiomallin nimeltään virtual broker. Lisäksi tutkimus esittelee konseptuaalisen mallin mobiilipilvijärjestelmän arvonmuodostuksesta.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
mobile cloud computing, mobiilit pilviteknologiat, open telco, open telco, OneAPI, OneAPI, virtual-broker model, virtual broker malli, mobile services, STOF, STOF
Other note
Citation