EEG-based Brain Computer Interfaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
Tässä työssä käsitellään EEG-pohjaisia aivokäyttöliittymiä. Erityisesti keskitytään Adaptive Brain Interface (ABI) -nimiseen aivokäyttöliittymään, jota käytetään työn kokeellisessa osassa. Kokeissa käytettiin uutta ABI-laitteistoa, joka saatiin Teknillisen korkeakoulun Laskennallisen tekniikan laboratorioon marraskuussa 2001. Aivokäyttöliittymissä on kaksi päälähestymistapaa: ajatustehtäviä käyttävä EEG hahmontunnistus ja EEG:n itsesäätelyyn perustuvaan väline-ehdollistuminen. EEG:n mittaaminen ja aivokäyttöliittymän komponentit esitellään. Erityisesti tarkastellaan käyttäjälle annettavaa palautetta ja harjoittelua. Aivokäyttöliittymien suorituskyvyn mittaaminen esitellään monipuolisesti. Työssä esitellään tarkemmin ABI:a ja viittä muuta aivokäyttöliittymää, joita myös verrataan useista eri näkökulmista. Aivokäyttöliittymien suorituskyvyn vertaaminen osoittautui vaikeaksi tulosten erilaisista raportointimenetelmistä johtuen. Työssä raportoidaan tulokset kokeista, joissa kolme koehenkilöä harjoitteli ABI:n käyttöä noin tunnin päivässä viitenä peräkkäisenä päivänä käyttäen kolmea ajatustehtävää. Jokaisesta mittauksesta esitetään tulokset yhteisesiintymämatriisina ja kanavakapasiteettina. Lisäksi kunkin koehenkilön tuloksista esitetään kuvaajat, joissa voi nähdä ajatustehtävien oikeiden ja väärien luokitusten osuuksien kehittymisen 5 päivän aikana. Tuloksissa oli suuria yksilöllisiä eroja. Suorituskyky vaihteli paljon mittauksesta toiseen eikä varsinaisesta kehitystä tapahtunut viiden päivän aikana kenelläkään koehenkilöistä. Tulokset olivat huonompia kuin aikaisemmalla ABI-laitteistolla saadut. Mitään yksittäistä syytä tulosten heikkenemiselle ei löydetty.
Description
Supervisor
Sams, Mikko
Thesis advisor
Heikkonen, Jukka
Keywords
brain computer interface, aivokäyttöliittymä, EEG, EEG, mental task, ajatustehtävä, biofeedback, biopalaute
Other note
Citation