Performance Control and Measurement in Project Equipment Delivery Process

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKärkkäinen, Mikko
dc.contributor.authorKänsälä, Taneli
dc.contributor.departmentAutomaatio- ja systeemitekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorArtto, Karlos
dc.date.accessioned2020-12-04T19:28:38Z
dc.date.available2020-12-04T19:28:38Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractProjektimuotoinen ajattelu on viime vuosien aikana levinnyt jatkuvasti uusiin liiketoimintaympäristöihin. Tässä diplomityössä haasteena oli yksittäisten projektien hallinnan yhdistäminen koko toimitusketjun ohjaukseen liittyviin päivittäisiin toimintoihin. Käytännön tutkimuskohteena työssä oli Metso Automationin laitetoimitusprojektien tuotanto- ja toimitusprosessi. Varsinainen tutkimuskysymys kuului seuraavasti: minkälaisia instrumentteja tarvitaan projektin laitetoimitusprosessin operatiivisen tehokkuuden mittaamiseen ja hallintaan? Ongelma jakaantui edelleen kahteen tarkempaan kysymykseen. Ensinnäkin, soveltuvatko perinteiset toimitusketjun hallintaan tarkoitetut mittarit ja ohjausmenetelmät projektin laitetoimitusprosessin hallintaan? Ja toiseksi, soveltuvatko projektin hallintaa varten kehitetyt mittarit ja ohjausmenetelmät laitetoimitusprosessin operatiivisen tehokkuuden mittaamiseen ja ohjaamiseen? Diplomityön tutkimusmenetelmiä olivat kirjallisuustutkimus sekä empiirinen tapaustutkimus Metso Automationilla. Kirjallisuuskatsauksessa syvennyttiin projektin hallintaan ja toimitusketjun hallintaan liittyvään teoriaan. Painopiste tutkimuksessa oli näihin ympäristöihin soveltuvien toiminnan tehokkuuden mittarien tarkastelussa. Myös kirjallisuutta liittyen toimitusketjun ja projektiympäristön yhdistämiseen analysoitiin. Empiirinen tutkimus puolestaan käsitti haastattelukierroksen avulla toteutetun projektien toimitusprosessin nykytilan kartoitukseen, sekä käytännön projektien seurannan avulla suoritetun kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tapaustutkimuksen. Kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen perusteella tultiin siihen tulokseen, että projektin laitetoimitusprosessi on oma erityinen ympäristönsä, jonka ohjaamiseen ja mittaamiseen tarvitaan omat erityiset instrumenttinsa. Seurattujen projektien perusteella pääteltiin, että perinteiset toimitusketjun ohjausmekanismit ja mittarit eivät onnistu ottamaan huomioon yksittäisen projektikokonaisuuksien toimitusketjun päivittäiselle toiminnalle asettamia vaatimuksia. Myöskään projektin hallintaan kehitetyt instrumentit eivät ulottuneet seuraamaan tai ohjaamaan toimitusketjun päivittäisiä toimintoja. Tehdyn tutkimuksen käytännön tuloksia olivat diplomityön lopussa esitetyt parannusehdotukset Metso Automationin projektien laitetoimitusprosessin kehittämiseksi. Ehdotukset jakaantuivat kolmeen osaan: (1) toimitusprosessin seurantaan ja ohjaamiseen tarvittavien instrumenttinen kehittäminen, (2) toimitusprosessin operatiivisen tehokkuuden mittaamiseen tarvittavien mittarien kehittäminen, sekä (3) yksittäisten projektien hallinnan integroiminen tehokkaammin toimitusketjun päivittäistoimintojen ohjaukseen. Tehdyt kehitysehdotukset validoitiin käymällä tuloksia läpi kahdessa Metso Automationin tilaisuudessa, johon osallistui toimitusketjun ja projektien hallinnan asiantuntijoita sekä yrityksen johtoryhmä jäseniä. Diplomityön pohjalta käynnistettiin kehitysprojekti, jonka tavoitteena on uudistaa projektien nykyinen seuranta- ja raportointimalli.fi
dc.format.extent109 s. + liitt.
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92739
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451574
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordprojecten
dc.subject.keywordprojektifi
dc.subject.keywordsupply chainen
dc.subject.keywordtoimitusketjufi
dc.subject.keywordperformance measurementen
dc.subject.keywordtoiminnan tehokkuuden mittaritfi
dc.titlePerformance Control and Measurement in Project Equipment Delivery Processen
dc.titleProjektitoimitusketjun hallinta ja soveltuvat mittaritfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_13956
local.aalto.idinssi28960
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Känsälä_Taneli_2005.pdf
Size:
51.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format