Applying CFFD equivalence as implementation relation in conformance testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
iv + 54
Series
Abstract
Konformanssitestauksen tarkoituksena on löytää ne tapaukset, joissa toteutus ei noudata määrittelyä. On erittäin tärkeää varmistaa, että eri toimittajien toteutukset toimivat keskenään yhteisten sääntöjen mukaan. Tässä työssä tarkastellaan formaaleita määrittelyitä, jotka esitetään prosessialgebroilla, kuten CCS ja LOTOS. Tämä sallii testitapausten automaattisen luomisen, mikä on hyödyllistä, koska testaukseen käytetty työmäärä kasvaa järjestelmien monimutkaisuuden ja koon myötä. Prosessialgebrajärjestelmien konformanssi ilmaistaan toteutusrelaationa, joka useimmiten pohjautuu prosessien välisiin ekvivalensseihin. Valmarin et al. CFFD ekvivalenssia pohditaan korvaajaksi yleiselle testausekvivalenssiin (Hennessy ja Nicola) pohjautuvalle toteutusrelaatiolle, jolla ilmenee pillastumiin (livelock) liittyviä ongelmia. Sillä oletuksella, että pillastumat ovat havaittavissa, annetaan ulkoinen määritelmä CFFD ekvivalenssille ja hahmotellaan vastaava vaatimusmäärittelykieli. Tämä täydentää hieman Leducin pohdiskelua koskien kongruensseja ja epäreiluja pillastumia.
Description
Supervisor
Tiusanen, Mikko
Thesis advisor
Kettunen, Esa
Keywords
formal methods, formaalit menetelmät, software development, ohjelmistosuunnittelu, LTS, LTS, process algebra, prosessialgebrat, conformance testing, konformanssitestaus, verification, verifiointi, CFFD equivalence, CFFD ekvivalenssi, reactive systems, reaktiiviset järjestelmät
Other note
Citation