On konstruoitava sulatusuunitransformaattori : 300 kVA, 50 jaksoa, primäripuolella 5000 vltin kolmivaihevirta, sekundäripuoli kolmivaiheinen, vaihejännitys 60 volttia...

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1921
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
153
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
Other note
Citation