Tuotantotehokkuuden raportointijärjestelmän käytettävyyden parantaminen ja toimitusprosessin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Luotojärvi, Mika
Keywords
user-centered design process, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, usability, käytettävyys, usability evaluation, käytettävyyden arviointi, process information management, prosessi-informaatiojärjestelmä, enhancing delivery process, toimitusprosessin kehittäminen
Other note
Citation