Carry me home -pienhuonekalu &Bros tuotemerkille

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Applied Art and Design
Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Opinnäytteeni on produktiopohjainen tuotesuunnitteluprojekti. Lähtökohtani ja samalla tutkimusky-symykseni on suunnitella &Bros tuotemerkin tuotevalikoimaan sopiva uusi tuote, ja suunnittelun yhteydessä tutkin tähän tehtävään liittyviä tuotannollisia ja markkinoinnillisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita. Pienhuonekalulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kalustetta, jonka asiakas pystyy ottamaan suoraan ostopaikasta mukaansa. Hinnan tulee olla vallitsevien markkinoiden mukainen ja muotoilun tätä päivää. Tavoitteeni on suunnitella kaupallinen huonekalu, joka on persoonallinen, hauska ja funktionaa-linen. Se peilaa historiaan, mutta sen olemus on nykypäivää. Tuotetta suunnitellessa minun tuli tutkia &Brosin asiakaskuntaa ja jälleenmyyjiä sekä ymmärtää brändin olemus. Haastetta suunnitteluun toi, miten saan huonekalun liitettyä valmiiseen tuoteper-heeseen ja miten tein siitä &Bros. arvojen mukaisen. Jouduin myös pohtimaan, miten saan kalusteen tuotantotehokkaaksi ja käyttäjäystävälliseksi. Suunnittelemani tuote hakee vaikuttimia historiasta, joita mukautan nykypäivän muo-toiluun, unohtamatta olemassa olevaa &Bros.-brändiä ja kaupallisuutta. Inspiraatiota tuotteen muo-toiluun hain skandinaavisesta modernismista. Tutkin 1930-1950-luvun huonekaluja Skandinaviassa ja pyrin ymmärtämään minkälaisilla elementeillä silloiset huonekalut muotoutuivat. Toivon löytäväni ajan muotoilusta klassisia elementtejä, joita voin tuoda kiinnostavalla tavalla nykypäivään omassa tuotteessani. Skandinaavisen modernismin erotti muualla vallitsevasta modernismista sen ihmislä-heisyys, joka aiheena kiinnostaa minua erityisesti. Vaikka inspiraation lähtökohdat ovat menneisyydestä, haluan että tuote on kuitenkin nykypäivän muotoilua. Tulen kartoittamaan nykyistä muotoilukenttää ja pyrin ymmärtämään tämän hetken huonekalutrendejä ja vaikuttimia. Hankin tiedon tutkimalla olemassa olevia yrityksiä ja heidän tuotantoaan sekä tekemällä asiantuntijahaastatteluja. Avaan prosessin aikana millaisia asioita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tuotettavaa tuotetta, miten hinta määräytyy, ja annan esimerkkejä asioista, joita itse koin tärkeäksi suunnittelussa.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Aalto, Klaus
Ahokas, Iiro
Keywords
Brändi, trendit, skandinaavinen modernismi, tuotantotehokkuus, Brand, trends, Skandinavian modernism, production efficiency
Other note
Citation