Elementtimenetelmän käyttö matalan veden virtauksen analysoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Mekaniikka
Mcode
00.05
Degree programme
Language
fi
Pages
97 s. + liitt. 1
Series
Description
Supervisor
Salonen, Eero-Matti
Keywords
Other note
Citation