Viidakon väki -lastenkirjasarjasta kohti digitaalista tarinankerrontaa: Kuinka luoda narraatio lokaatioperusteiseen interaktiiviseen tarinankerronnan applikaatioon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Opinnäytetyöni pohjaa käytännön kokeiluun perustuvaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan narraatiivin luomista lokaatioperusteisen interaktiiviseen digitaaliseen tarinankerronnan applikaatioon lastenkirjailijan näkökulmasta. Aihe pohtii millaisia työskentelymetodeja lastenkirjojen tekijä voi hyödyntää narraatiivin rakentamisessa. Opinnäytetyössä aikana luon käytännön produktiossa lokaatioperusteisen interaktiivisen narraation Polku-nimiseen applikaatioon. Applikaatioon luotu tarina pohjaa lastenkirjasarjaani ‘Viidakon väki’. Opinnäytetyön teoreettinen kehys muodostuu pohdinnoista kirja-alan muuttumisesta kirjan ja kirjallisuuden kautta ja miten narratiivinen sisältö siirtyy erilaisille alustoille digitaalisessa murroksessa. Tekijän mahdollisia työkaluja narraation rakentamiseen tarkastelen digitaalisten ympäristöjen ominaisuuksien avulla, syventyen interaktiivisen digitaalisen narraation ja lokaatioperusteisen narraation keinoihin. Käytännön osuudessa esittelen ‘Viidakon väki’ -kirjasarjan maailman ja ulkoasun. Tämän jälkeen käyn läpi työvaiheita Medialiiton Think Ink -kilpailussa, jonka aikana työstimme Polku -applikaatiota Robbert Groenendijk:in kanssa. Osuuteni projektissa keskittyi narratiivin luomiseen ja tarkastelen käytännön osuudessa sen tekoprosessia teoreettisen viitekehykseni puitteissa. Käytännön osuudessa aikana loin tarinan ‘Viidakon väki kulttuurin jalanjäljillä’ applikaation prototyyppiin. Opinnäytetyössä todetaan että lastenkirjojen tekijän on mahdollista työskennellä kyseisen narratiivin parissa käyttäen hyödyksi jo kirja-alalta tuttuja työskentelymetodeja. Työskentely tosin vaatii myös narratiivisten työkalujen hallintaa digitaalisissa ympäristöissä. Narratiivin rakentuminen onnistui myös Robbert Groenendijk:in teknisen ohjaamisen ansiosta. Lopuksi työssä pohditaan kirjan asemaa tärkeänä tarinoiden kuluttamisen muotona, vaikka kirjallisuus onkin alkanut jo seikkailla erilaisten digitaalisen narraation alustoilla. Se, vakiinnuttaako lokaatioperusteinen narraatio asemansa tarinankerronnan muotona jää nähtäväksi. Joka tapauksessa digitaalisen narraation tarkoitus on tarjota meille tulevaisuudessa uudenlaisia kokemuksia.

This master’s thesis is done through practice-led research, which examines the creation of location-based interactive digital narrative into a mobile application from the perspective of the creator for children's books. The subject is motivated by the interest of building a literature and reading experience into a digital narrative. My topic studies what kinds of methods can a children’s book creator use while making this particular narrative form. During this thesis I created a location based interactive narrative in the application ‘Polku’, where the story is driven from my own children’s book series ‘Viidakon väki’. The theoretical framework discusses the changes in the book field through the meanings of books and literature and how narrative content is transforming into different platforms in the digital movement. The tools for creators are examined first through discussing the different features of digital environments and then deepening into interactive digital narration to further location-based narration. In the practical part of my study I present the story world and appearance of the book series ‘Viidakon väki’. I also present the competition ‘Think Ink’ organized by Medialiitto, during which the location-based interactive storytelling application ‘Polku’ was created together with Robbert Groenendijk. My part of the project was focusing on creating the narration which led me to create the story ‘Viidakon väki kulttuurin jalanjäljillä’ into the Polku application prototype. This study concludes that children’s book creators can use similar methods from their practice on the book field when creating narration into a location based interactive storytelling application, hence creating this narration also requires practices of tools that enable the use of digital environment. Robbert Groenendijk’s technical directing was necessary in the process of creating this narrative. The book is not an apparatus to be easily replaced by digital narration and it will probably retain its position for a long time as being a vital source for consuming literature. Nevertheless different forms of digital narration are developing all the time. Whether location-based narration stabilizes its position in their midst will be seen by the future. Anyhow, the purpose of digital narration is to offer us new types of narrative experiences.
Description
Supervisor
Lumme, Johanna
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
location based, digital narrative, children's book, interactive digital narrative, interactive, narrative, application, mobile
Other note
Media files notes: Documentation consists of three files showing the Polku application. One is the complete file of illustration and text for the narrative of the location based application. One is the demo showing the user experience of the application . Last file shows the different features of the application. Media creators: Robbert Groenendijk
Citation