Wireless sensor networks in real-time control systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Systeemitekniikka
Mcode
AS-74
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin mukautuvan modulaatio- ja koodaustoiminnon vaikutuksia kiinteillä kahdenvälisillä mikroaaltoradiolinkeillä. Toisin kuin nykyisessä kiinteän kapasiteetin järjestelmässä tämä ominaisuus mahdollistaisi linkin kapasiteetin vaihtelun signaalin etenemisolosuhteiden perusteella muuttumattomalla taajuuskaistalla. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti radiolinkin suunnitteluprosessin tarkasteluun ja päivittämiseen sekä linkin suorituskyvyn analysointiin käytettäessä useita modulaatio- ja koodausmenetelmiä erilaisissa suunnittelutilanteissa. Työssä perehdyttiin myös toiminnon toteutusperiaatteisiin sekä perusajatukseen sisältäen hyötyjen ja haasteiden analysointia. Lisäksi tutkittiin käyttökelpoisia modulaatio- ja koodausvaihtoehtoja. Modulaatio ja koodaus vaikuttavat toki linkin suorituskykyyn, mutta tutkimus osoitti, että laajennetusta käyttöalueesta ja lisääntyneiden parametrien lukumäärästä huolimatta suunnitteluprosessin perusteet eivät muuttuneet. Sen sijaan modulaation tai koodauksen vaihtamisesta seuraavan suorituskykymuutoksen aste riippuu ratkaisevasti määräävästä häipymistekijästä. Täsmälleen sama modulaation muutos toteutettuna sekä matalataajuisella linkillä, joka on herkkä monitie-etenemiselle, että korkeampitaajuisella sateen rajoittamalla linkillä aiheuttaa edellisessä tapauksessa paljon voimakkaammat seuraukset linkin suorituskyvylle kuin jälkimmäisessä. Työssä myös varmistui, että useimmissa tapauksissa linkin suorituskyvyn muutos määräytyy pääasiassa tasahäipymävarasta riippuvaisista häipymisilmiöistä: tasahäipymisestä ja sadehäipymisestä. Ristipolarisaatioerotuksen pieneneminen tulee kuitenkin ottaa aina erityishuomioon sen ollessa mukana tarkastelussa. Seuraavaksi tehdyt havainnot tulisi vahvistaa todellisilla linkeillä suoritetuilla mittauksilla.
Description
Supervisor
Koivo, Heikki
Thesis advisor
Eriksson, Lasse
Keywords
wireless sensor networks, langattomat anturiverkot, wireless real-time control systems, langattomat reaaliaikaiset säätöjärjestelmät, sensor node, anturinoodi
Other note
Citation