Henkisten töiden arviointi - TBS-GA (S) -arviointimenetelmän kokeilu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Työpsykologia ja työnjohto-oppi
Mcode
Tuo-53
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 65 s.
Series
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Vartiainen, Matti
Keywords
Other note
Citation