Compact software framework for medical devices

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRantala, Börje
dc.contributor.authorFrisk, Tatu
dc.contributor.departmentInformaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSaikkonen, Heikki
dc.date.accessioned2020-12-05T13:32:18Z
dc.date.available2020-12-05T13:32:18Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena oli muokata GE Healthcaren pienikokoisen kannettavan potilasmonitorin ohjelmisto sovelluskehykseksi, jota voitaisiin käyttää uusissa vastaavanlaisissa tuotteissa, sekä sovittaa näin syntyvä ohjelmisto uudelle, nykyaikaisemmalle laitteistolle. Potilasmonitorien rakenne voidaan tyypillisesti jakaa kahteen pääosioon: moduuleihin, jotka keräävät fysiologista mittaustietoa, sekä runkoon, joka koostaa ja esittää moduuleilta vastaanotetun tiedon käyttäjälle. Modulaarisissa monitoreissa mittausmoduuleita voidaan Lisätä ja poistaa lennossa, mutta kahtiajako pääyksikön ja moduulien välillä säilyy. Pienikokoisen kannettavan potilasmonitorin tapauksessa olisi hyödyllistä, että sama laite voisi toimia molemmissa rooleissa: potilasmonitorina mittausmoduuleille, sekä itse mittausmoduulina suuremman ja paremmin varustellun potilasmonitorin ollessa käytettävissä. Tämän työn yhteydessä toteutettiin tällaisen joustavan käytöksen mahdollistava ohjelmistokomponentti. Koska uusi kannettavan potilasmonitorin prototyyppi sisältää joustavuutensa takia laajan joukon tämän kaltaisissa laitteissa tyypillisesti tarvittavia ominaisuuksia, asetettiin yhdeksi tämän työn tavoitteista alkuperäisen prototyyppimonitorin ohjelmiston muokkaaminen modulaarisemmaksi niin, että siitä irrotettuja ohjelmistokomponentteja voitaisiin käyttää sovelluskehyksenä tulevillekin rajoitetulla laitteistoilla toimiville tuotteille. Yllä mainittujen ominaisuuksien lisäksi sovelluskehystä ja prototyyppilaitetta varten tarvittiin joukko uusia ominaisuuksia, kuten aikaisempaa pienikokoisempi TCP/IP -pino, sekä tuki käyttäjälle näkyvien tekstien muokkaamiseksi eri kielille. Näitä ja joitakuita muita seikkoja varten suunnitellut toteutukset esitellään tässä työssä. Työn tuloksena syntynyt ohjelmisto täytti useimmat sille asetetut tavoitteet, vaikkakin ohjelmiston modulaarisuuden lisäämiseksi olisi vielä paljon tehtävissä.fi
dc.format.extent68
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95392
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554226
dc.language.isoenen
dc.programme.majorOhjelmistotekniikkafi
dc.programme.mcodeT-106fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordpatient monitoring systemen
dc.subject.keywordpotilasvalvontamonitorifi
dc.subject.keywordembedded systemen
dc.subject.keywordsulautettu järjestelmäfi
dc.subject.keywordTCP/IPen
dc.subject.keywordTCP/IPfi
dc.subject.keywordstate machineen
dc.subject.keywordtilakonefi
dc.titleCompact software framework for medical devicesen
dc.titleTiivis sovelluskehys lääketieteellisille laitteillefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01375
local.aalto.idinssi35499
local.aalto.openaccessno
Files