Compact software framework for medical devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena oli muokata GE Healthcaren pienikokoisen kannettavan potilasmonitorin ohjelmisto sovelluskehykseksi, jota voitaisiin käyttää uusissa vastaavanlaisissa tuotteissa, sekä sovittaa näin syntyvä ohjelmisto uudelle, nykyaikaisemmalle laitteistolle. Potilasmonitorien rakenne voidaan tyypillisesti jakaa kahteen pääosioon: moduuleihin, jotka keräävät fysiologista mittaustietoa, sekä runkoon, joka koostaa ja esittää moduuleilta vastaanotetun tiedon käyttäjälle. Modulaarisissa monitoreissa mittausmoduuleita voidaan Lisätä ja poistaa lennossa, mutta kahtiajako pääyksikön ja moduulien välillä säilyy. Pienikokoisen kannettavan potilasmonitorin tapauksessa olisi hyödyllistä, että sama laite voisi toimia molemmissa rooleissa: potilasmonitorina mittausmoduuleille, sekä itse mittausmoduulina suuremman ja paremmin varustellun potilasmonitorin ollessa käytettävissä. Tämän työn yhteydessä toteutettiin tällaisen joustavan käytöksen mahdollistava ohjelmistokomponentti. Koska uusi kannettavan potilasmonitorin prototyyppi sisältää joustavuutensa takia laajan joukon tämän kaltaisissa laitteissa tyypillisesti tarvittavia ominaisuuksia, asetettiin yhdeksi tämän työn tavoitteista alkuperäisen prototyyppimonitorin ohjelmiston muokkaaminen modulaarisemmaksi niin, että siitä irrotettuja ohjelmistokomponentteja voitaisiin käyttää sovelluskehyksenä tulevillekin rajoitetulla laitteistoilla toimiville tuotteille. Yllä mainittujen ominaisuuksien lisäksi sovelluskehystä ja prototyyppilaitetta varten tarvittiin joukko uusia ominaisuuksia, kuten aikaisempaa pienikokoisempi TCP/IP -pino, sekä tuki käyttäjälle näkyvien tekstien muokkaamiseksi eri kielille. Näitä ja joitakuita muita seikkoja varten suunnitellut toteutukset esitellään tässä työssä. Työn tuloksena syntynyt ohjelmisto täytti useimmat sille asetetut tavoitteet, vaikkakin ohjelmiston modulaarisuuden lisäämiseksi olisi vielä paljon tehtävissä.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Rantala, Börje
Keywords
patient monitoring system, potilasvalvontamonitori, embedded system, sulautettu järjestelmä, TCP/IP, TCP/IP, state machine, tilakone
Other note
Citation