Authentication, Authorization and Accounting in Session Initiation Protocol Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
xiv + 64 s. + liitt.
Series
Abstract
Session Initiation Protocol (SIP) on uusi IETF:ssa kehitteillä oleva standardi protokolla Inter-netissä muodostettavien, kahden tai useamman käyttäjän välisten multimediayhteyksien hallintaan. SIP soveltuu unicast- ja multicast-yhteyksien muodostamiseen, ja mahdollistaa monien erilaisten multimediasovellusten hyödyntämisen, kuten puhe-, video-, käyttäjätilatieto- ja pelisovellukset. Diameter on IETF:ssa kehitteillä oleva Authentication, Authorization ja Accounting (AAA) -protokolla. Diameter tarjoaa todennus-, valtuutus- ja laskutuspalveluja erilaisille liityntäver-koille, kuten Mobile IP- ja päätepalvelinverkoille. Extensible Authentication Protocol (EAP) on yleiskäyttöinen todennuksen sovelluskehys, jota hyödyntävät monet liityntäverkkoteknolo-giat ja protokollat, kuten Point-to-Point Protocol (PPP) ja langaton lähiverkko (WLAN). Tämä diplomityö esittelee mekanismin, jonka avulla EAP-todennuksen sovelluskehys voidaan integroida SIP-protokollaan. Mekanismin avulla voidaan saavuttaa kahdenlaisia etuja. SIP:n todennusmekanismeja voidaan laajentaa EAP:n avulla, ja jo olemassa olevaa AAA-infrastruktuuria voidaan hyödyntää uudelleen SIP-käyttäjien todennuksessa. Tässä työssä tutkitaan myös AAA-palvelujen soveltamista SIP-verkkoihin viitearkkitehtuuri toteuttamalla, ja lisäksi arvioidaan esitettyjen ratkaisumekanismien toimivuutta referenssito-teutuksen avulla.
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Flykt, Patrik
Keywords
authentication, SIP, AAA, EAP, todennus
Other note
Citation