Sulfaatti-ionin vaikutus ruostumattomien terästen pistekorroosioon kloridiliuoksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Korroosionestotekniikka
Mcode
Mak-85
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Supervisor
Yläsaari, Seppo
Thesis advisor
Forsén, Olof
Pahkala, Arto
Keywords
Other note
Citation