GSM / EDGE / WCDMA modulator for a base station

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 73 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on suunniteltu ja toteutettu digitaalinen monistandardimodulaattoripiiri tukiasemaan. Modulaattorilla tuotetaan GSM-, EDGE- ja WCDMA-järjestelmien välitaajuussignaali. Modulaattoripiiriin syötetyt symbolit suodatetaan ohjelmoitavalla pulssinmuokkaussuodattimella. Näytetaajuus nostetaan järjestelmän kellotaajuudelle interpolaation avulla. Välitaajuinen kantoaaltosignaali muodostetaan CORDIC-algoritmiin pohjautuvalla digitaalisella taajuussynteesillä. Piiri sisältää tehoramppilohkon, jota ohjelmoimalla lähtösignaalin tehoa voidaan säätää. Useita modulaattoripiirejä yhdistämällä voidaan muodostaa monikantoaaltosignaali tai ohjata antenniryhmää. Työssä on tutkittu useaa järjestelmää tukevan modulaattoripiirin vaatimien signaalinkäsittelylohkojen tehokkaita toteutustapoja. Erityisesti työssä on tutkittu ohjelmoitavien lohkojen toteutusta sekä rationaalilukusuhteista näytetaajuuden muunnosta interpolaation avulla. Piiri valmistettiin 0.35 µm BiCMOS teknologialla. Piirin oikea toiminta ja suorituskyky todettiin mittauksissa.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Vankka, Jouko
Keywords
modulator, modulaattori, interpolation, interpolointi, re-sampler, GSM, EDGE, WCDMA
Other note
Citation