Laastin ja kiven yhteistoiminnan vaikutus muurattujen seinien sateenpitävyyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
07.43
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Vähäkallio, Pentti
Keywords
Other note
Citation