Esinekokoelmat viestinnän välineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Kandidaatintyössä tutkitaan esinekokoelmien mahdollisuuksia viestinnän välineenä. Yleensä on ehkä tapana ajatella, että esineiden asettelu järjestykseen on vain tapa tuoda esineet paremmin nähtäville, mutta esinekokoelmia on mahdollista käyttää myös esimerkiksi tarinankerronnassa ja tiedon havainnollistamisessa. Tutkielmassa selvitetään näitä erilaisia kerronnan ja havainnollistamisen keinoja, ja esinekokoelmien käyttömahdollisuuksia. Tässä työssä käsitellyt esinekokoelmat ovat muun muassa erilaisia taideproduktioita, installaatioita, kolmiulotteisia kollaaseja ja valokuvia kokoelmista. Tutkittavien teosten materiaalina on useimmiten käytetty erilaisia arjen pienesineitä ja luonnosta löytyneitä kappaleita. Tutkielmassa ei käsitellä esimerkiksi valmiiksi rajattuja keräilysarjoja, leikekirjatyylisiä kollaaseja, maalausten asetelmia tai digitaalisesti toteutettuja kuvia. Aihetta tutkitaan analysoimalla eri tekijöiden, taiteilijoiden ja suunnittelijoiden, esinekokoelmateoksia. Selvitetään, minkä tyylisiä aiheita tekijät ovat teoksillaan käsitelleet, ja miten he ovat saaneet viestiään välitettyä. Tarinankerronnan keinoja tarkastellaan eri teemojen kautta. Näitä teemoja ovat muun muassa huumori ja erilaiset yhteiskunnalliset aiheet, kuten ihmisen luontosuhde. Kuva-analyysin lisäksi muina lähteinä käytetään kirjallisuutta ja taiteilijakertomuksia. Työssä sivutaan myös esinekokoelmien historiaa, sekä keräilyä esinekokoelmateoksen lähtökohtana. Vaikka kaikki kokoelmilla tapahtuva viestintä ei pohjaudu keräilyyn, voi keräilyllisellä alkuperällä silti olla merkitystä esinekokoelmaa arvioitaessa. Tutkimuksessa käsitellään myös esinekokoelmataiteen trendejä, erityisesti hyvin tunnistettavaa knolling-estetiikkaa, jossa esineitä järjestellään suorakulmaisesti tasaisille pinnoille. Näitä trendejä ja järjestelyn tapoja on nähtävissä paljon esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Työn edetessä esinekokoelmat paljastuivat yllättävän käyttökelpoiskiksi viestinnän ja tarinankerronnan välineiksi. Taitelijat ja suunnittelijat olivat pystyneet käsittelemään erilaisia aiheita monipuolisesti ja selkeästi. Eri teemoja oli käsitelty monin eri tarinankerronnan keinoin. Näitä kerronnantapoja olivat muun muassa esineiden kontekstisidonnaisuudella pelaaminen, esineiden oletettujen sääntöjen rikkominen ja sarjallisuus. Myös itse kokoelmien järjestelyssä oli hyödynnetty moninaisia elementtejä, esimerkiksi harmoniaa, esineiden värejä, lajittelua ja materiaalivalintoja. Erilaiset vaihtelevat elementit ja nyanssien mahdollisuudet tekevät esinekokoelmista monipuolisen, omaperäisen ja hauskan viestinnän välineen.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
esinekokoelma, keräily, kokoelmat, kuriositeettikabinetti, knolling, visuaalisen viestinnän muotoilu
Other note
Citation