"Onhan se niin, että täällä me ollaan vähän poissa silmistä ja poissa mielestä" Hajaantuneen työn haasteita ja mahdollisuuksia Liikennevirastossa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHeikkinen, Taru
dc.contributor.departmentJohtamisen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Management Studiesen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2015-11-04T13:20:58Z
dc.date.available2015-11-04T13:20:58Z
dc.date.dateaccepted2015-05-05
dc.date.issued2015
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten fyysinen etäisyys ilmenee päivittäisessä työskentelyssä ja esimies-alaissuhteessa, kun työyhteisön jäsenet työskentelevät suurimman osan ajasta eri paikkakunnilla. Keskityn tutkielmassa ennen kaikkea asiantuntija-asemassa työskentelevien henkilöiden kokemuksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyn hajaantuneeseen työhön, virtuaalisuuden ulottuvuuksiin ja virtuaalitiimien toiminnan erityispiirteisiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen, millaisia ominaisuuksia esimieheltä ja työntekijöiltä edellytetään hajaantuneessa työssä. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Liikennevirasto, joka on Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva julkinen asiantuntijaorganisaatio. Liikennevirasto on velvoitettu sijoittamaan alueellistamisen johdosta tietty osuus henkilöstöstä Helsingin eli päätoimipisteen ulkopuolelle. Tästä johtuen hajaantuneisuuteen siirtymistä ei voida esimerkiksi useimmista yksityisen sektorin organisaatioista poiketen toteuttaa puhtaasti toiminnallisin perustein, vaan taustalla vaikuttaa voimakkaasti ulkopuolinen poliittinen paine. Tämä tekeekin Liikennevirastosta kohdeorganisaationa erityisen mielenkiintoisen verrattuna aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen, jossa on keskitytty ennen kaikkea monikansallisiin yrityksiin. Näissä organisaatioissa virtuaalisuus ja hajaantuneisuus ovat seurausta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden palvelemisesta ja parhaan osaamisen löytämisestä, mikä eroaa Liikenneviraston tilanteesta. Tutkimusta varten olen haastatellut yhdeksää Liikennevirastossa työskentelevää asiantuntijaa, jotka työskentelevät eri paikkakunnalla kuin heidän esimiehensä ja kollegansa. Haastatteluaineistoa analysoin teemoittelun avulla. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on se, että hajaantunut työ on yksilötasolla erittäin haastavaa esimerkiksi tiedonkulun ongelmien, teknisten apuvälineiden heikon hyödyntämisen ja epävirallisten tapaamisten puuttumisen johdosta. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että esimiehet kiinnittävät erityistä huomiota suorituksen johtamiseen ja hajaantuneisuuden merkityksen ymmärtämiseen toiminnassa. Yksittäisten asiantuntijoiden kohdalla hajaantunut työ puolestaan korostaa itsensä johtamisen merkitystä - tällöin korostuvat esimerkiksi kyky itsenäiseen työskentelyyn ja uusien toimintatapojen oma-aloitteiseen etsimiseen.fi
dc.ethesisid13942
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18268
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511054839
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.subject.heleconjohtaminen
dc.subject.heleconmanagement
dc.subject.heleconorganisaatio
dc.subject.heleconorganization
dc.subject.helecontyö
dc.subject.heleconwork
dc.subject.heleconasiantuntijat
dc.subject.heleconspecialists
dc.subject.heleconetätyö
dc.subject.heleconremote work
dc.subject.helecontiimityö
dc.subject.heleconteam work
dc.subject.heleconjulkinen sektori
dc.subject.heleconpublic sector
dc.subject.heleconhajautus
dc.subject.helecondecentralization
dc.subject.keywordalueellistaminen
dc.subject.keywordasiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.keywordknowledge organizations
dc.subject.keywordesimiehet
dc.subject.keywordsupervisors
dc.subject.keywordhajaantunut työ
dc.subject.keywordvirtuaalitiimit
dc.title"Onhan se niin, että täällä me ollaan vähän poissa silmistä ja poissa mielestä" Hajaantuneen työn haasteita ja mahdollisuuksia Liikennevirastossafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes13942
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_13942.pdf
Size:
1.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format