Liikennetunnelien lämmön- ja vedeneristys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Mak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
123
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia rakentamalla Suomessa ennen käyttämättömiä lämpö- ja vedeneristysrakenteiden käyttökelpoisuutta Suomen Liikennetunneleissa. Tavoitteena oli löytää edullinen ja laadukas eristysrakenne. Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, kenttäkokeista ja numeerisesta mallinnuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin liikennetunneleissa käytettyihin lämmön- ja vedeneristysmateriaaleihin ja -rakenteisiin, rakenteiden lämpötekniseen mitoitukseen sekä lämmön ja veden liikkeeseen kalliossa. Kenttäkokeissa tutkittiin rakenteiden asennustekniikoita ja valmisteltiin jatkotutkimuksen lämpötilamittauksia. Rakenteiden rakentamiskustannuksia arvioitiin koerakenteiden ja esimerkkikohteiden osalta. Numeerisessa laskennassa pyrittiin mallintamaan lämpöenergian liikkeitä kalliossa ja rakenteissa vuoden aikana.
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Saari, Kari
Keywords
thermal insulation, lämmöneriste, waterproofing, vedeneriste, 0S-lining system, 0S-lining system, thermal concrete, lämpöbetoni, Minequard, Minequard
Other note
Citation