Tuulivoimaloiden hankintaprosessi ja tekninen arviointi sisämaan tuulivoimahankkeisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-20
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
97 + 5
Series
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Virtanen, Mika
Keywords
tuulivoima, turbiini, hankintaprosessi, markkina-analyysi, toimittajien arviointi, wind power, turbine, procurement process, market analysis, supplier evaluation
Other note
Citation