Updating print media content with a parallel display

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
71+11
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan näytön ja sanomalehden rinnakkaista käyttöä siten, että näytön avulla päivitetään sanomalehden informaatiota. Lukeminen eri pinnoilta tapahtuu vuorotellen ja näytöllä oleva informaatio tukee sanomalehden lukuprosessia. Työssä tutkitaan järjestelyä, jossa paperisessa sanomalehdessä on merkkejä, jotka osoittavat lisätietoa olevan saatavilla. Lukija ilmaisee halunsa lisätiedolle merkin avulla ja prosessin lopputuloksena sanomalehden lukupaikassa olevalle lisätietonäytölle ilmestyy haluttu lisätieto. Lisätietonäyttö toteutetaan tässä työssä sanomalehden viereen heijastettavana projektionäyttönä. Tämänlainen sähköisen ja painetun median yhdistävä ratkaisu saa tässä työssä nimekseen hybridilehti. Työn kirjallisuusosiossa tutkittiin luettavuutta sekä paperin ja näyttöjen erilaisia ominaisuuksia. Lisäksi tutustuttiin eri näyttötekniikoihin, käytettävyyteen, erilaisiin lukutapoihin ja sanomalehden lukemisen teoriaan. Kokeellisen osan esitutkimuksena rakennettiin projektionäyttö, jonka avulla lisätietonäyttöpinta voidaan heijastaa pöytäpinnalle sanomalehden viereen. Kokeellisessa osassa koehenkilötesteissä projektionäytön luettavuutta verrattiin paperilta ja litteältä tietokoneen näytöltä lukemiseen. Luettavuuskokeessa mitattiin koehenkilön käyttämä lukuaika. sekä tekstistä havaittujen kirjoitusvirheiden määrä kullakin lukupinnalla. Saaduista tuloksista määriteltiin, onko projektionäytöltä lukeminen samaa tasoa LCD- näytöltä. lukemisen kanssa sekä miten projektionäytön luettavuus on paperin luettavuuteen verrattuna. Hybridilehtikokeissa koehenkilötesteillä kartoitettiin myös sanomalehden, lisätietolinkkien ja projektionäytön avulla toteutetun lisätietonäytön yhteistyön toimivuutta ja mielekkyyttä. Koehenkilöiltä kysyttiin mielipiteitä kyseisestä järjestelystä, lisätietojen mielekkyydestä sekä kehitysehdotuksia järjestelmälle ja lisätietosisällölle. Tulokseksi saatiin, että projektionäyttö soveltuu lisätietonäytöksi hyvin sekä tietoa siitä, minkä tyyppistä lisätietoa hybridilehtisovellukseen kannattaa sijoittaa.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Ståhl, Henri
Keywords
Other note
Citation