Energian tuotannon hyötysuhteen parantaminen polton paineistuksen avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Department
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
05.42
Degree programme
Language
fi
Pages
129 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Keywords
Other note
Citation