Tehdastietokonejärjestelmän suunnittelu ja käytännön toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
2.61
Degree programme
Language
fi
Pages
72+30
Series
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Kortela, Risto
Keywords
Other note
Citation