Erään elektronisen puhelinkeskuksen sisäisen datasiirron suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
Other note
Citation