Internet-hakukoneiden hakutulosten visualisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Olen diplomityössäni tutkinut Internet-hakukoneiden hakutulosten visualisointia ja mahdollisuutta rakentaa sovellusalusta huolehtimaan varsinaisesta tiedonhausta. Kävin läpi tutkimuksia visualisointimenetelmistä ja selvitin löytyneiden menetelmien soveltuvuutta Internet-käyttöön. Menetelmien soveltuvuuden ja tehokkuuden arviointia hankaloitti se, että vertailevia tutkimuksia eri menetelmien eduista ei juurikaan ole. Itse hakukoneiden tulosten visualisointia ei myöskään ole tutkittu vielä kovin paljoa. Osa perinteisten dokumenttikokoelmien visualisointiin suunnitelluista menetelmistä soveltuu kuitenkin myös Internet-hakukoneiden tulosten visualisointiin. Yhteenvetona voin todeta, että hakukoneiden tarjoamalle järjestetylle tuloslistalle ei löytynyt ylivoimaista korvaajaa. Visualisointimenetelmien suurimmaksi haasteeksi muodostui luotettavan metatiedon puuttuminen tulosaineistosta. Riittävän nopeita ja varmoja menetelmiä sen tuottamiseksi ei myöskään ole vielä saatavilla. Kehittyneemmät visualisointimenetelmät voisivat auttaa lähinnä pidempiä tiedonhakuja; yksinkertaisiin hakuihin riittää järjestetty listakin, kun hakukoneen pisteytysalgoritmi on tehokas. Tiedonhaun perustoiminnot hoitava alusta olisi sen sijaan toteutettavissa kohtuullisella vaivalla. Tästä ei välttämättä olisi niinkään hyötyä visualisointimenetelmien tutkimuksessa, sillä yksinkertainen liittymä hakukoneisiin on nopea tehdä. Tiedonhakijan elämää sen sijaan monipuoliset hakumahdollisuudet tarjoava alusta voisi helpottaa, sillä yksittäisiä menetelmiä toteutettaessa ei yleensä kiinnitetä huomiota hakutoimintoihin.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Keywords
information visualization, tiedon visualisointi, search engines, hakukoneet
Other note
Citation