From vision to weave: Colour as a catalyst and integral part of a design process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
110
Series
Abstract
This thesis is an exploration of colour as the inspiration and pervading theme of a design process. Through research of colour theory and the creation of a collection of woven blankets this thesis addresses the need for designers to work with colour in a mindful way. The objective of the theoretical research is to gain knowledge about colour theory and human colour perception and explore how it can relate to design. The unstable aspect of colour is investigated through phenomena such as simultaneous contrast and optical mixing. The perceptual phenomena are discussed from a design perspective and their potential to inspire or challenge a design process is analysed. The research also goes through the main ways in which colours affect the human-product relationship and briefly presents the work of two creative professionals, an artist and a designer whose works are profoundly connected to colour. Finally, the theory discusses colour in the context of woven textiles. The theoretical part of the thesis is conducted through a literature review. The result of the thesis is a collection of three woven wool blankets, each blanket realized in three colourways and designed with a strong focus on colour. The inspiration for the colour palette is based on colour research conducted during a stay at an artist residency in Italy in February 2020. The bold and dynamic patterns in the fabrics are loosely based on architectural details found around the city of Florence. In the design process the focus of the research is how to subtly apply and implement the theoretical knowledge about the appearance of colours on the design of the blankets while leaving space for intuition and spontaneity. First and foremost, this thesis is a subjective investigation of colour and through conducting this research I aim to develop my own design practice and create tools that can be used in future design projects. It is an attempt to challenge my sense of colour and through practice-based research improve my design skills when it comes to using colour effectively. The primary aim with this thesis is to learn how to work with colour in a considered and confident way.

Denna avhandling utforskar färg som inspiration och genomgående tema för en designprocess. Genom forskning om färgteori och skapandet av en kollektion med vävda tyger försöker avhandlingen påvisa väsentligheten av att som designer arbeta med färg på ett medvetet vis. Målet för forskningen är att erhålla kunskap om färgteori och om hur människor uppfattar färg samt ta reda på hur detta kan kopplas till design. Ämnet färg undersöks genom fenomen som simultankontrast och optisk blandning av färger. Även dessa fenomen diskuteras ur ett designperspektiv med syftet att utreda hur de potentiellt kan inspirera eller hämma designverksamhet. Forskningen går dessutom kort igenom hur färger påverkar relationen mellan produkt och människa samt introducerar två personer, en konstnär och en formgivare vars arbete kretsar kring färg. Slutligen diskuteras även färg i förhållande till vävda tyger. Den teoretiska delen av avhandlingen utfördes genom en litteraturöversikt. Resultatet av arbetet är en kollektion med vävda yllefiltar designade med färg i fokus, kollektionen består av tre olika modeller och varje modell är förverkligad i tre färgversioner. Inspirationen för färgpaletten är baserad på färgforskning utförd under en residensvistelse i Italien i februari år 2020. De djärva och dynamiska mönstren i tygen är löst baserade på arkitektoniska detaljer observerade omkring Florens. I designprocessen ligger fokus på att subtilt applicera och implementera den teoretiska kunskapen om färger på formgivningsprocessen men att även lämna plats för intuition och spontanitet. Först och främst är den här avhandlingen en subjektiv utforskning av färg och genom denna undersökning försöker jag utveckla min egen designpraktik samt skapa verktyg för framtida designprojekt. Det är ett försök att utmana mitt sinne för färg och genom praktikbaserad forskning förbättra mina färdigheter inom design och färganvändning. Det huvudsakliga målet med denna avhandling är att lära mig arbeta med färg på ett överlagt och självsäkert sätt.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Helenius, Elina
Keywords
colour perception, colour theory, unstable colour, simultaneous contrast, optical mixing, textile design, woven fabrics
Other note
Citation