How to use colour associations as a source of inspiration when making a physical object

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
en
Pages
27
Series
Abstract
This bachelor thesis presents a method on how colour associations can be used as a source of inspiration when designing a physical object. The goal is to find an unexpected and surprising direction that differs from one’s personal routine way of creating. This was done by defining creativity and inspiration, understanding colour associations, utilizing workshops, visualisation (using mood boards), analysing data, and designing a lamp based on findings in a playful manner. Working in an inspired mindset makes the creative process enjoyable and reduces the risk of leaving work unfinished. I have a tendency to do this, therefore this is a personally meaningful subject to examine. The method resulted in bringing meaning and joy to the design process, however no radical changes in my way of working occurred.

Denna kandidatavhandling presenterar en metod där associationer till färger användes som inspirationskälla vid tillverkningen av ett fysiskt objekt. Målet var att samla färgassociationer från olika åldersgrupper för inspiration och på basen av de samlade associationerna hitta överraskande lösningar och nya riktningar för att undvika att alltid arbeta enligt gamla rutiner. De olika åldersgrupperna spelade en viktig roll i och med att t.ex. barn associerar olika än vuxna, och bidrar därmed med variation. Processen bestod av att definiera kreativitet och inspiration samt av att förstå färgassociationer och dess betydelse i både vardagen och tillämpningen inom design. Andra verktyg som användes var verkstäder i form av gruppintervju, visualisering (mood boards), analysering av data samt formgivning av ett fysiskt objekt, en lampa. Processen var lekfull. Det är viktigt att arbeta med inspiration och motivation för att undvika att lämna arbeten halvfärdiga. Personligen har jag en tendens att fylla upp rum med projekt jag börjat med men inte hittat motivationen att föra till slut, och därför intresserar detta ämne mig. Det är även viktigt att skapa med mening, vilket i denna avhandling kom från inspirationen och processen. Metoden var framgångsrik i och med att processen hämtade inspiration och mening till skapande. Det fysiska objektet gjordes på basen av associationer till en gäll gul färg. En viktig association som inspirerade var ”definitionen på en ful gul” som ledde till ett empatisk förhållande till produktionen av objektet, lampan. Därmed gjorde känslorna som väcktes under processen arbetet meningsfullt. Metoden fungerade dock inte med att överraska drastiskt eller med att ändra på mina personliga rutiner. Detta var på grund av att det inte ingick begränsningar på t.ex. materialanvändning i processen, vilket ledde till att jag arbetade med ett bekant material (gips) och använde mig av bekanta metoder. För att lyckas med målet, att arbeta mer överraskande, skulle metoden måsta utvecklas vidare för att begränsa designern från att använda bekanta material samt praktiska metoder i hantverk processen.
Description
Supervisor
van der Lei, Anna
Thesis advisor
van der Lei, Anna
Keywords
inspiration, creativity, colour associations, plaster, experimental design, workshop
Other note
Citation